Instalace Presentiga na platformě Windows


Presentigo pro Windows

Presentigo pro Windows verzi je tvořeno třemi aplikacemi:

  • Presentigo Launcher – spouští se jako první, dává uživateli na výběr rozlišení. Kliknutím na tlačítko GO se spouští hlavní program i synchronizátor.

  • Presentigo – hlavní program

  • Presentigo Sync – slouží pro synchronizaci meetingů a obsahu (prezentace, pdf,…) na pozadí

Synchronizátor najdete mezi ikonami ve spodní liště:

Požadavky na konfiguraci počítače

Aplikace Presentigo funguje na standardně instalovaných počítačích s Windows. Není zapotřebí nic doinstalovat, proto je jednou z variant i portable verze. Ve skutečnosti vyžadují přítomnost aktuálních (ne příliš zastaralých) Microsoft .Net, Direct X a ovladačů grafické karty.

Tři možnosti instalace

Instalaci je možné provést třemi způsoby:

1. Instalátor Click Once (instalační standard Microsoftu), který obsahuje automatické updaty. Instalace se provádí bez administrátorských práv do složek uživatele. Presentigo Sync je spouštěno umístěním zástupce do složky Po spuštění.

http://get.presentigo.com/2.0/windows/clickonce/setup.exe

2. Instalátor msi, který je vhodný pro instalaci pomocí doménových politik. Obsahuje oba programy a také umístí zástupce synchronizátoru do Po spuštění. Neaktualizuje se automaticky (musí se publikovat nové msi).

Můžete si vybrat ze dvou verzí, které se liší umístěním složky s daty:

  • Data jsou umístěna ve složce Dokumenty

Varování: Nepoužívejte, pokud mají uživatelé profil v síťové složce!

http://get.presentigo.com/2.0/windows/msi/Presentigo-2.0.msi

  • Data jsou umístěna s ostatními soubory v adresáři Program Files

Varování: Na zabezpečených počítačích bude nutné povolit právo zápisu do složky PortableData

http://get.presentigo.com/2.0/windows/msi/PresentiGO-2.0-portable.msi

3. Portable verze,  kde je v ZIP souboru je složka s potřebnými soubory. Automatické spuštění sychronizátoru po startu je nutné zajistit ručně.

http://get.presentigo.com/2.0/windows/portable/PresentiGO-2.0-Portable.zip

Z hlediska správy většího množství počítačů je nejméně výhodná třetí varianta, která neumožňuje příliš velkou kontrolu nad celým procesem.

Kde jsou uloženy stažené soubory a nastavení

Presentigo si vytvoří po spuštění vlastní složku v adresáři Dokumenty.

  • Složka se jmenuje Presentigo 2.0.
  • Jejím odstraněním smažete veškerý obsah a nastavení

3D objekty jsou také součástí složek Presentiga, ale před jejich prvním použitím dojde k rozbalení souboru do Unity cache (leží v Local settings). Cache je součástí Unity enginu a ten po překročení nastavené velikosti sám promazává nepoužívané objekty. Pro ruční vyčištění 3D cache je k dispozici příkaz v nastavení Presentiga.

Komunikace přes síť a nastavení proxy

Presentigo při svém spuštění testuje připojení k internetu. Pro synchronizaci a stažení obsahu jsou používány dva standardní porty 443 a  80 na doméně https://api.presentigo.com.

Pokud se test připojení nepodaří, zobrazí se tato obrazovka:

Obvykle to znamená, že firemní síť je zabezpečená a je zapotřebí v Presentigu nastavit údaje proxy serveru. Škála zabezpečení firemních sítí je veliká a tak správce sítě musí občas ještě udělat dodatečné nastavení.

Nastavení proxy v Presentigu

Všechny Presentigo aplikace mají společné nastavení proxy. Pro prvotní nastavení a otestování je vhodné použít Launcher. Ten se spouští jako první.

V levém horním menu kliknete na tlačítko nastavení a poté ve spodní části na tlačítko Proxy settings

Poté nastavíte parametry vaší proxy:

Ve spodní části okna je tlačítko Connection test, které otevře další okno s testem. Můžete zadat i konkrétní adresu a port, který chcete otestovat:

Možné komplikace

Hlavní aplikace Presentigo je vytvořena v 3D engine Unity. Možností práce se sítí jsou v ní omezené a ne vždy dokáže úspěšně spojení s proxy navázat.

Aplikace Synchronizátor byla vytvořena pomocí standardních programovacích nástrojů a s proxy se dokáže dobře vypořádat. Stačí, aby se uživatelé alespoň jednou úspěšně přihlásili do hlavní aplikace a Synchronizátor od tohoto okamžiku převezme další komunikaci v síti s proxy.

Zajímavý tip

Soubor s nastavením proxy je uložen v cestě DokumentyPresentiGO 2.0OfflineProxySettings.json

  • Soubor lze kopírovat mezi počítači.
  • Nastavení lze editovat přes notepad (kromě hesla)
  • Uživatelské heslo je kryptované (zadávejte ho jen přes Presentigo)