JAK NELINEÁRNÍ STRUKTURA PREZENTACE ŘEŠÍ PROBLÉM ROZSÁHLÉHO FIREMNÍHO PORTFOLIA

Společnost 2be s.r.o. je projektově orientovaná firma se zaměřením na propojování on-line a off-line světů. Firma hledala způsob, jak zajímavě odprezentovat svojé portfolio, které obsahovalo velké množství projektů a produktů.

NAŠE ŘEŠENÍ

Hlavním prvkem prezentace je 3D interaktivní menu, které umožňuje obchodníkovi řídit směr prezentace podle potřeb klienta a ne jí procházet celou. Podrobnější informace o jednotlivých položkách portfolia jsou potom podány v atraktivním 2D designu formou panoramatického slidu. Díky responzivitě může obchodník přizpůsobovat jednání specifickým preferencím každého klienta.

VÝSLEDEK

Díky nelinárním (responzivním) prezentacím se obchodníkům 2be daří redukovat čas potřebný k uzavření obchodu a lépe se přizpůsobovat potebám zákazníků.