JAK 3D MODELY POMÁHAJÍ PŘI DEMONSTRACI MINIATURNÍCH PRODUKTŮ

Společnost Asten Johnson se zabývá výrobou zařízení a materiálů pro papírenský průmysl. Jedním z klíčových výrobků jsou papírenská síta. Kvalitně provedené síto má prodlouženou životnost, méně se špiní a dokáže ušetřit náklady.

NAŠE ŘEŠENÍ

V Asten Johson potřebovali vyřešit dva problémy. Tím prvním bylo, jak předvést zpracování sít a jejich funkce. Síto je příliš jemné, než aby bylo možno jeho kvality posoudit pouhým zrakem. Proto byly vytvořeny 3D modely, které umožní představit nejen konstrukci síta, ale i principy jeho fungování.

Druhým problémem bylo sjednocení rozsáhlé knihovny prezentací a podpůrných obchodních materiálů a jejich distribuce obchodníkům. Do cloudového úložiště Presentiga byly nahrány všechny prezentace, které byly navzájem upraveny (provázány) tak, aby uživatel mohl přecházet volně z jedné do druhé. K tomu nově vznikla  úvodní prezentace, která slouží jako interaktivní menu.

VÝSLEDEK

Díky výše uvedeným změnám mají obchodníci Asten Johnson k dispozici ucelené materiály a nemusí se starat o jejich aktualizaci. Díky interaktivním 3D modelům probíhají obchodní prezentace názorněji a zákazníci lépe chápou výhody produktů. Marketingové oddělení navíc získalo přehled o používání jednotlivých materiálů.