JAK SNADNO VYSVĚTLIT ÚČEL SAMOSTATNÝCH KOMPONENT DÍKY INTERAKTIVNÍMU 3D

Přemýšleli jste někdy, jak jednoduše vysvětlit svůj produkt, když ho nemůžete klientovi přinést ukázat na jednání? Stejný problém řešili v MSV Metal Studénka, výrobní firmě zaměřené na produkci komponent pro železniční přepravu. Hledali způsob, jak zasadit svoje produkty do kontextu a zvýšit porozumění. A jak se ukázalo, odpovědí bylo interaktivní 3D.

NAŠE ŘEŠENÍ

Díky modelu vagonu jsme dokázali jednoduše představit účel jednotlivých součástek. 3D model se dá libovolně otáčet a při zprůhlednění zůstanou zvýrazněné právě produkty MSV Metal. Nelineární struktura PRESENTIGO prezentací navíc umožňuje, aby se obchodník pouštěl do hlubších detailů jen tam, kde to sám klient vyžaduje. Není tedy nutné projít celou prezentací a můžete se tak plně přizpůsobit svým zákazníkům.