JAK VYTĚŽIT VAŠE PREZENTACE NA MAXIMUM

Společnost PayDay se zabývá řešením mzdového účetnictví a optimalizací nákladů. V PayDay se neustále snaží zkvalitňovat péči o zákazníky a poskytovat služby s co nejvyšší přidanou hodnotou a aby toho byli schopni, potřebují své zákazníky znát co nejlépe. Hledali proto řešení, díky kterému by v rámci prezentace mohli jejich obchodníci rovnou snadno a přehledně získávat data potřebná pro návrh optimalizace nákladů potenciálních klientů.

NAŠE ŘEŠENÍ

Klasická obchodní prezentace zahrnující představení firmy i jednotlivých řešení. Díky interaktivnímu menu je snadné se přesouvat mezi jednotlivými tématy a do detailu se pouštět jen tam, kde o to má zákazník skutečně zájem. Přímo v prezentaci se pak dají zaškrtávat pole, díky kterým obchodník získává podrobnější informace o potřebách klienta. Vyplněný formulář se převede do excelové tabulky, která se odešle obchodníkovi, který ji využije pro tvorbu nabídky optimalizace.

VÝSLEDEK

Díky sběru dat na místě a automatickému vyplnění tabulky šetří obchodníci čas a díky tomu dokáží reagovat na potřeby zákazníka rychleji než konkurence.