JAK INTERAKTIVNÍ PREZENTACE POMÁHÁ PŘI ŠÍŘENÍ FIREMNÍ KULTURY

Tieto je největší severoevropská IT společnost, která mimo jiné poskytuje služby v oblasti vývoje produktů pro firmy působící v odvětví komunikací a integrovaných technologií. Patří mezi TOP IT zaměstnavatele v Ostravě a aby si tuto pozici udržela, pořádá pravidelné workshopy pro studenty a stáže. K těmto účelům chtěla společnost vytvořit prezentaci, která firmu ukáže jako leadera v oboru, ale i jako lidskou a zaměstnanecky atraktivní.

NAŠE ŘEŠENÍ

Hlavním prvekm prezentace je 3D menu, které má podobu budovy Tieto v Ostravě. Díky menu se dá prezentací procházet nelinéárně a reagovat přímo na aktuální dotazy a zvolit různou hloubku detailu informací. Snažili jsme se hlavně o to, aby prezentace nebyla neosobní a fádní. Skrz interaktivní menu se tak můžete podívat do růzých oddělení firmy nebo náhlednout do pravidelných firemních aktivit pro zaměstnance.

VÝSLEDKY

Tieto využívá prezentaci při svých workshopech a lépe díky ní předává unikátní firemní kulturu, díky čemuž nemají nouzi o nové uchazeče.